اینروزا حال خاله م هیچ خوب نبود

اما انگار دیروز بدنش تا حدودی خون رو قبول کرده و پنج درصد بالا اومده

خدایا ممنونتم

این از بهترین خبرا تو این چند روز بوده :)))