عصبانیت  و  کلافگی  الانم مث اعتراض از بد بودن داشته هاته

ب این فکر نمی کنی ک عرق کردن توی هوای گرم چ مزایایی برا بدنت داره, ب خوب بودن هوای گرم فکر نمیکنی,ب رسیدن تابستون و میوه های خوبش فک نمی کنی فقط کلافه ای و لعنت می فرستی ب سلول ب سلوله سیستم تعرق بدنت...

و این عجیب شبیه دوست نداشتن داشته هاته من این حسو میفهمم و میدونم چقدر بیخوده.... شنیدم سختی ها برا پرورش روح خوبن و میدونم این حرف هم مضخرفه