چند وقت پیش کلیپی دیدم از تولد دو همستر 

خاب میدیدم ک یکی از اون دو همستر من بودم کیک رو ک خوردم از میز پایین اومدم 

همه چیز بزرگ و ترسناک بود ..

خاب بدی بود پریدم 

  • خدا رو شکر ک آدمم و صاحب غول پیکری ندارم با صداهای نامفهوم