در عرض چند ماه خونواده ای از هم میپاشه 

این چ قسمتیه؟؟

کمتر از شش ماه پدر و مادری رو از دست بدی ک فکرشم نمیکردی

کاش رحم میکردی خدا 

کاش صبر میکردی خدا


پ.ن: پسرخالم مهمون خونمون بود ...ناامید،بی رمق ،تکیده و پیر شده 

ب معنای واقعی پیر شده

  • اون همه انرژی و لبخند ...انگار هیچوقت اونی نبوده ک میشناختم.انگار  ی غریبه جلوم بود