یه بغل بزرگ میخام

حجم عظیم آغوشی گرم

میخام تو این بغل غذا بپزم،راه برم،کاهوها رو خورد کنم و گریه...گریه


۲۸\آبان\۹۵