غمگینم و سردرگم.. همش کوتاه میام 
نقایص رو میبینم و میگم خب این چیزی نیست ،من میتونم با این کنار بیام
همش ب خودم میگم خدا رو شکر ب جای این،فلان طور نشد 
کلافه م از خودم.. این من نیستم
من باید پر توقع ،زیاده خاه و کمال طلب باشم نه این عنی ک الان هستم 
غمگینم غمگینم و غمگین
و این غم کوفتی بد چیزیه لامصب