اصن هر جا ک تو باشی خوبه ....نمیدونی بودنت تو اون آرامستان کوچیک و زشت چقدر منو ب اونجا دلبسته کرده طوریکه بعضی روزا دلم پر میکشه بیام و بشینم کنار همون سنگ سرد،روی اون سنگریزه های کوچولو
باورم نمی شد دل تنگ قبرستون شم ....امان از روزگار
گاهی برای خودمان اشک می ریزم ک چون تویی را از دست دادیم


#اشک#مرگ